De Mos: “Politiek proces blokkeert mijn politieke carrière”

Na mislopen wethouderschap nu ook BVNL-lijsttrekkerschap Eerste Kamer en Provinciale Staten in rook op

Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos ervaart opnieuw de negatieve gevolgen van het handelen van het Openbaar Ministerie inzake de op hem geopende heksenjacht.

Nadat hij met zijn partij Hart voor Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen van jongstleden maart de grootste partij in de Hofstad werd, werd de partij vanwege de jarenlang lopende strafzaak uitgesloten van coalitiedeelname.

“Voor het volstrekt legaal ophalen van wat partijdonaties word ik nu al meer dan 3 jaar achtervolgd door knotsgekke beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. In plaats van die beschuldigingen kort na de heftige invallen in onder meer mijn woning bij de rechter hard te maken, wordt mijn politieke carrière stelselmatig gesaboteerd. Daarmee is het handelen van het OM allang een politiek proces geworden,” aldus De Mos die vindt dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 duidelijkheid had moeten zijn. “Dan had ik als voorman van de grootste partij eerste locoburgemeester en wethouder in Den Haag geweest en had de kiezer waar gehad voor zijn/haar stem. Nu zit de stad opgescheept met bestuurders die de verkiezingen keihard verloren hebben en beleid waar niemand op zit te wachten. Dat raakt de democratie recht in het hart. En het maar gek vinden dat steeds minder mensen gaan stemmen en dat het vertrouwen in de politiek steeds verder afkalft”.

Van Haga

Maar de langslepende zaak raakt De Mos niet alleen lokaal. Ook zijn landelijke ambities moeten nu bevroren worden.
“BVNL-Kamerlid Wybren van Haga had mij graag bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 als lijsttrekker van Zuid-Holland gepresenteerd. Ook op de lijst van de Eerste Kamer pronkte mijn naam als lijsttrekker op de conceptlijsten”, aldus De Mos, die vanwege de rechtszaak die in januari start heeft moeten bedanken voor de eervolle posities. “Geestelijk en fysiek kan ik het niet opbrengen om de politieke strijd aan te gaan met de gevestigde partijen, daar ik al mijn energie begin volgend jaar nodig heb om samen met advocaat Peter Plasman het enige juiste te bewerkstelligen: volledige vrijspraak en rehabilitatie van mijn persoon.”

Van Haga stelt een vreselijk teleurgestelde De Mos tegenover zich gehad te hebben.
“In het belang van Nederland had De Mos graag de kar getrokken. Hij is fel gekeerd tegen het voor boeren desastreuze stikstofbeleid en de door het kabinet opgelegde dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers. Maar in plaats te knokken voor een beter en ondernemend Nederland, staat hij vanwege een tergend langzame rechtsgang moet handen en voeten gebonden aan de zijlijn”, aldus Van Haga.