Richard de Mos (waterschap) pleit op Wereldwaterdag voor meer ruimte voor water. Stop verstedelijking 

“Wij spelen in de Champions League van verstedelijking in Europa.”  Richard de Mos pleit als nieuwbakken lid van het Hoogheemraadschap Delfland voor meer ruimte voor water.  “We moeten ervoor zorgen dat Nederland optimaal is voorbereid op overstromingen, wateroverlast, hittestress, droogte, verdroging, bodemdaling en verzilting. Daarom moet het waterschap vanaf het eerste begin worden betrokken bij …

Richard de Mos verovert zetel in Hoogheemraadschap Delfland 

“Droge voeten houden, maar ook het belang van boeren en tuinders  behartigen” Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag, is het gelukt om voor BVNL een zetel in het Hoogheemraadschap Delfland te veroveren. “Ik ben de vele duizenden kiezers ontzettend dankbaar. Het voelt als enorme steun in de rug in een tijd waarin …

De Mos wil zwakke zeewering Scheveningen in waterschap agenderen

“Op korte termijn een sluis, nadenken over vierde haven” Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag, wordt lijsttrekker voor BVNL voor het Hoogheemraadschap Delfland. De Mos wil namens de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga het Hoogheemraadschap in om ondermeer de belangen van Scheveningen te dienen.“Scheveningen moet op korte termijn beter beschermd …

De Mos wil waterschap in om
Nieuwe Erasmusvaart tussen het Westland en Den Haag alsnog te realiseren

“We hebben droge voeten nodig, geen vrekkig waterschap” Richard de Mos wil het Hoogheemraadschap Delfland in om ervoor te zorgen dat de in september 2021 vier kilometer lange waterverbinding tussen het Westland en Den Haag er alsnog komt. De aanleg van de Erasmusvaart vond het waterschap, na onderzoek  te duur. (1)“Het hele waterschap schijnt overgenomen …

Richard de Mos komt namens BVNL met Plan van Aanpak om provincies seniorvriendelijk te maken 

Lijstduwer Provinciale Staten Zuid-Holland pleit voor gedeputeerde ouderenbeleid in elke provincie Richard de Mos is namens BVNL, de nieuwe partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, lijstduwer bij de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland. De Mos maakt zich grote zorgen over de snelle vergrijzing van Nederland. In 2040 is volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) …

Richard de Mos lijsttrekker BVNL: ‘Lagere waterschapsbelasting en aanpak stijgend grondwater’

Richard de Mos lijsttrekker BVNL: ‘Lagere waterschapsbelasting en aanpak stijgend grondwater’ Bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart is Richard de Mos de lijsttrekker voor BVNL, de partij van tweede kamerlid Wybren van Haga. De voorman van Hart voor Den Haag wil naar eigen zeggen Hoogheemraadschap Delfland in om ‘de belangen van boeren en tuinders …

Richard de Mos wil waterschapsbelasting verlagen

Richard de Mos wil waterschapsbelasting verlagen Richard de Mos, die namens BVNL lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap van Delfland is, wil de waterschapsbelasting flink verlagen. Ook wil hij zich inzetten om de zuiveringsheffing voor arme inwoners kwijt te schelden. BVNL-lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap Delfland, Richard de Mos, wil de zuiveringsheffing van het waterschap verlagen. “De waterschapsbelasting …