Richard de Mos komt namens BVNL met Plan van Aanpak om provincies seniorvriendelijk te maken 

Lijstduwer Provinciale Staten Zuid-Holland pleit voor gedeputeerde ouderenbeleid in elke provincie

Richard de Mos is namens BVNL, de nieuwe partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, lijstduwer bij de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland. De Mos maakt zich grote zorgen over de snelle vergrijzing van Nederland. In 2040 is volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. (1) Dat heeft consequenties voor vele beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld wonen, vervoer en (ouderen)zorg. Om ouderenbeleid een speerpunt te laten zijn in provinciaal beleid, pleit BVNL ervoor om in elke provincie een gedeputeerde verantwoordelijk te maken voor deze portefeuille. “Ouderen die ons land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, worden keihard vergeten. BVNL komt daarom met een heel palet aan maatregelen die wij na de Provinciale Statenverkiezingen in de twaalf provincies willen gaan invoeren. Zo moeten we stoppen met het wegbezuinigen van spoedeisende hulp afdelingen, specialistische hulp en hele ziekenhuizen. BVNL wil eenzaamheid, een sluipmoordenaar onder ouderen, op provinciaal niveau stroomlijnen. Nu wordt er op allerlei plekken van alles gedaan, maar er is nu teveel versnippering van goed bedoelde initiatieven”, aldus De Mos die vanwege de lopende strafzaak niet als lijsttrekker, maar als lijstduwer op de BVNL-kandidatenlijst voor Zuid-Holland staat. Ook is hij lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap Delfland (waterschap). “De langslepende rechtszaak kost mij op dit moment teveel energie om de kar nu te trekken, maar als ik met dit plan op voorkeurstemmen gekozen zal worden, ga ik zeker zitting nemen in de Staten. Ik zal het zien als enorme steun in de rug.”  

87% Nederlandse bevolking wil terugkeer bejaardentehuizen, regel dat! 

BVNL heeft recent opiniemaker Maurice de Hond onder 2.800 respondenten laten peilen of het realiseren van nieuwe bejaardentehuizen een goed idee is. Op de vraag of men voor het heropenen van gesloten en/of het realiseren van nieuwe bejaardentehuizen is, waardoor ouderen minder eenzaam zijn en er woningen vrijkomen ten behoeve van jongeren, antwoordde 87% van de respondenten ‘ja’. “En dat is precies waar we, naast immigratiebeperkende maatregelen, op in moeten zetten. We geven ouderen niet langer de schuld van de woningnood, maar we geven ze een woning (2)”, aldus De Mos, die ook pleit voor meer maatwerk. “In plaats van louter en alleen eengezinswoningen, zouden bouwers zich meer moeten richten op neutrale levensloopbestendige woningtypen, los van een typering naar leefvorm. Door in één straat verschillende woningmaten te bouwen of een woonblok te menen, draag je bij aan het mengen van generaties. Zo kunnen junioren en senioren elkaar ontmoeten en hoeft de één niet te vertrekken voor de ander. Ouderen zijn namelijk niet het probleem maar de oplossing.” (3)

65 plus, gratis met metro, tram en bus

BVNL vindt het belangrijk het sociale verkeer van senioren te bevorderen. 

“Het wegnemen van financiële drempels moet ouderen letterlijk doen bewegen om er meer op uit te gaan. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat gemeenten met gratis OV erin slaagden om ouderen uit hun sociale isolement te halen. (4) Bovendien zullen ouderen bij gratis OV minder vaak de auto pakken, wat een positief effect kan hebben op het doen afnemen van files. 65 plus dus gratis met metro, tram en bus”, aldus De Mos, die dit provinciebreed wil uitrollen. 

Financering van de plannen 

BVNL wil haar ouderenplan betalen uit de potten geld die klaarliggen voor het uitvoeren van de ridicule klimaat- en stikstofplannen die door het kabinet Rutte/Kaag over de provincies worden uitgerold. 

“Het miljarden euro’s vretende stikstofbeleid draait boeren de nek om en legt de bouw van de broodnodige woningen helemaal stil. Met het doorgeslagen energiebeleid wordt ons landschap vervuild met torenhoge windmolens en velden vol met zonnepanelen. Op 15 maartkan Nederland ervoor zorgen dat boeren kunnen blijven boeren, de woningbouw weer op gang komt en de menselijke maat, waarbij we omkijken naar onze ouderen, terugkeert,” aldus De Mos. 

(1) Prognose: meer inwoners door migratie (cbs.nl)

(2) Ouderen woest dat zij de schuld krijgen van woningnood | Wonen | AD.nl

(3) ’Bouw eengezinswoningen houdt wooncrisis in stand’ | De Kwestie | Telegraaf.nl

(4) Gratis ov voor ouderen, hoe zit dat precies? – Kassa – BNNVARA

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *