Hart voor Den Haag wil meer zeggenschap burger: ‘van top-down naar bottom-up’

richard de mos

Hart voor Den Haag staat bekend om haar Ombudspolitiek, een filosofie waarbij de de opbouw van de democratie van onderop begint bij onze inwoners en ondernemers. 

“We zien dat deze vorm van volksvertegenwoordigende politiek bedrijven gretig aftrek vindt bij andere partijen. Ombudsteams schieten als paddestoelen uit de grond. De VVD organiseert voor haar kader zelfs trainingen Ombudspolitiek. Wij blijven hét origineel, dat ziet dat Den Haag en straks wellicht zelfs heel Nederland toe is aan volgende stappen om de Ombudspolitiek uit te bouwen en de democratie verder te vernieuwen”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die bij de Algemeen Politieke Beschouwingen hiertoe met een aantal voorstellen gaat komen. 

Hart voor Den Haag stelt voor om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet alleen op een politieke partij te stemmen, maar tegelijk ook op een onderwerp. Op een lijst komen onderwerpen te staan die de inwoners bezighouden, zoals ‘verkeersveiligheid’, ‘sportvoorzieningen’, ‘openbaar groen’, ‘overlast in de wijk’. Die onderwerpen worden stuk voor stuk kort toegelicht en bij het verstrekken van de stempas toegevoegd. Uit de lijst met onderwerpen, zeg vijftien of twintig, kiest iedere inwoner de voor hem / haar belangrijkste drie uit. Als iedereen dat doet, ontstaat er een volgorde van onderwerpen die de bevolking het belangrijkste vindt. Die lijst wordt dan opgepakt door de gemeenteraad, die daardoor goed weet wat de bevolking belangrijk vindt. De bevolking heeft zo directe invloed op de agenda van de politiek. 

De luiken open 
Daarnaast wil Hart voor Den Haag de luiken van het stadhuis opengooien. “Hierbij moeten de procedures en regeltjes niet langer centraal staan, maar de maatschappelijke vraagstukken die voorliggen. Samen met betrokkenen uit de samenleving moet er ruimte zijn voor maatwerk voor bewoners en / of ondernemers. Voor regelgestuurde organisaties is de verandering van een systeemwereld naar de leefwereld natuurlijk een omkering van jewelste. Niet in het vertrouwde afgebakende terrein geldende regels afvinken, maar komen met pragmatische oplossingen die goed zijn voor de stad en haar inwoners. Daarom pleit ik voor het instellen van het begrip ‘omgekeerde toets’, waarbij niet de regels maar dus de vraagstukken die opgelost worden centraal staan”, stelt De Mos. 

De Mos pleit verder voor het instellen van Burgertops, Burgerbegrotingen en een Brugerjury. 
Bij een Burgertop worden burgers bij elkaar geroepen om te spreken over een belangrijk thema in de wijk, een stadsdeel of zelfs stadsbreed. Kenmerk moet zijn dat alle mensen – en daarmee alle belangen – gelijkwaardig aan tafel zitten. Er wordt geluisterd, gesproken en gewerkt aan oplossingen voor het vraagstuk waarvoor die Burgertop bijeen is geroepen. “Nou is het creëren van werkgroepen niets nieuws, maar ernaar luisteren vaak wel. Ik pleit daarom voor een stevige follow-up van zo’n Burgertop, te weten met een Burgerbesluit, zodat er ook recht wordt gedaan aan de uitkomsten van Burgertops”, aldus De Mos, die er ook voor pleit om over de invulling van een klein gedeelte van de gemeentebegroting inwoners te laten beslissen wat er moet gebeuren. Inwoners kunnen hier voorstellen indienen of aandragen. Via een stemming wordt bepaald welke voorstellen uitgevoerd moeten worden”. 

De Mos wil jaarlijks ook een Burgerjury instellen die het door het college gevoerde beleid gaan beoordelen. “Weg met een bestuur dat van bovenaf alles beslist, maar burgers laten meebeslissen en hun oordelen en adviezen meenemen in nieuw beleid. Daar zijn we als Ombudsbeweging groot voorstander van”, aldus De Mos. 

Inspraak via App 
Als laatste voorstel om inwoners veel meer directe invloed te geven in hun wijk of stadsdeel pleit Hart voor Den Haag voor het realiseren van een speciale app waarmee bewoners een pushbericht krijgen als de gemeente hun mening wil weten over bijvoorbeeld speelvoorzieningen of de herinrichting van een straat. 

De Mos eist rectificatie van Nieuwsuur over opmerking ‘die veroordeeld worden’

‘Trial by media’ schijnt geen grenzen te kennen

Richard de Mos is woedend over het fakenews dat gisterenavond door Nieuwsuur is verspreid. In het item over Geert Wilders verwijst presentator Jeroen Wollaars naar het feit dat er in Den Haag politici zijn ‘die veroordeeld worden voor deelname aan een criminele organisatie’. Hiermee verwijst hij naar de Hart voor Den Haag wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. (1)

“De alles vernietigende persuitingen van het OM, waar met keiharde valse beschuldigingen het beginsel ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen is’ met voeten is getreden, missen ook bij het journaille haar uitwerking niet. Terwijl nog niet eens bekend is of deze zaak ook daadwerkelijk onder de rechter komt en zonder dat ik nog maar een seconde ben verhoord over de knotsgekke aantijgingen, stelt Nieuwsuur doodleuk dat er een veroordeling zal volgen”, aldus Richard de Mos, die niet alleen alle aantijgingen naar het naar het Rijk der Fabelen verwijst, maar ook een snelle rectificatie van het actualiteitenprogramma eist.

De Mos doet in maart met een nog te presenteren beweging mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. “Hoop dat wij daarbij een eerlijke kans krijgen om onze Ombudspolitiek landelijk uit te rollen, zonder een grenzeloze ‘trial by media.”

Peter Plasman, de advocaat van De Mos, vult aan: “Dit kan Nieuwsuur zich niet permiteren. Zo’n uitspraak doen en daarna niet meteen herstellen. Nieuwsuur moet dit in de komende uitzending terugnemen. Ik heb ze gesproken en het programma zegt dat er duidelijk sprake is van een verspreking, maar dat het natuurlijk niet goed is. Vanavond wordt het in de uitzending rechtgezet. We zullen erop toezien dat dit gebeurt.”

(1) https://twitter.com/nieuwsuur/status/1301971449155129345?s=21

Richard de Mos wil meedoen aan Tweede Kamerverkiezingen

richard de mos

DEN HAAG – Oud-wethouder van Den Haag Richard de Mos komt na de zomer met een landelijke beweging en gaat meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei hij vrijdagavond in de talkshow Beau. ‘Ik ga de ombudspolitiek landelijk uitrollen en dan gaan we de boel eens stevig opfrissen.

‘Bij het bedrijven van Ombudspolitiek staat de volksvertegenwoordigde taak met stip op één. 

“Ik wil af van links / rechts denken en van traditionele politiek met ideologieën uit de vorige eeuw”, aldus Richard de Mos, die stelt dat de politiek er moet zijn voor de burger en niet andersom. “In plaats van eindeloos gezanik, problemen bij de horens vatten én oplossen”. 

De Mos krijgt het druk, want naast zijn landelijke ambities voor 2022, werkt hij met zijn Hart voor Den Haag aan een grandioze comeback in het stadsbestuur voor na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

“De #Zetonsop23-campagne is in volle gang, we hebben al goede kandidaten voor op de kieslijst, ons ledenaantal gaat door het plafond en we komen t.z.t nog met de nodige verrassingen”, aldus De Mos.