Richard de Mos wil waterschapsbelasting verlagen

Richard de Mos wil waterschapsbelasting verlagen

Richard de Mos, die namens BVNL lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap van Delfland is, wil de waterschapsbelasting flink verlagen. Ook wil hij zich inzetten om de zuiveringsheffing voor arme inwoners kwijt te schelden.

BVNL-lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap Delfland, Richard de Mos, wil de zuiveringsheffing van het waterschap verlagen. “De waterschapsbelasting is te fors, zeker nu veel mensen door de aanhoudende inflatie in financiële problemen geraken,” aldus De Mos, die erop wijst dat de hogere energiekosten nu door het Hoogheemraadschap rücksichtslos op de belastingbetaler wordt verhaald. “Inwoners zijn daardoor al gauw 10% duurder uit dan voorheen. Dit is onwenselijk omdat in veel steden en dorpen in het waterschap de gemeentelasten al fors gestegen zijn. Denk daarbij aan een hoge ozb, hogere parkeertarieven en een hogere afvalstoffenheffing. De grens wat burgers financieel kunnen dragen is een keer bereikt”

Naast een algemene verlaging van de waterschapsbelasting wil De Mos daarom ook kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor inwoners met een inkomen dat onder de bijstandsnorm ligt. 

Andere punten waar De Mos zich in het hoogheemraadschap voor wil gaan inzetten is de aanpak van overlast van stijgend grondwater. “Veel mensen zitten met ondergelopen kelders en worden door hun gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Dat moet beter”, vindt De Mos, die in het zuiveren van rioolwater, het repareren van dijken en het schoonhouden van het water kerntaken ziet. “Je ziet dat er steeds meer klimaatdrammers actief worden in de Waterschappen. Zij zorgen ervoor dat functioneel besturen, gericht op de kerntaken van de waterschappen, ernstig onder druk komt te staan en dat bijvoorbeeld boeren en tuinders het onderspit delven.”

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *